Венозна кръв, .

Венозна кръв.
ПРОДУКТИ

I.Вакутейнери за серум-Serum tubes

- Идентифицират се с червена капачка;
- Материал-РЕТ/полиетиленов терафталат/ или стъкло;
- Обем-2,4,6 и 10 мл.;
- Размери-13х75,13х100,16х100;
- Използват се за определяне на показателите в отдели: Клиничната химия; серлогия;имунохимия;имунология;
- Адитив-Clot Activator/ силиконови частици впръскани по стените на вакутейнера които, ускоряват процеса на кръвосъсирване;
-Препоръчително миксиране-5-6 пъти ;
-Препоръчително време за съсирване на кръвта-60 мин.;
-Препоръчително центрофугиране-10 мин./1300 g;


II.Вакутейнери за серум-Serum separation tubes (BD SST II Advance)

- Идентифицират се с жълта капачка;
- Материал-РЕТ/полиетиленов терафталат/;
- Обем-3,5;5 и 8,5 мл.;
- Размери-13х75,13х100;
- Използват се за определяне на показателите в отдели: Клинична химия; серология; имунохимия; имунология; лекарствено мониториране;
- Адитиви-сепариращ гел (формира бариера между формените елементи на кръвта и серума, след центрофугиране ) и силиконов активатор на кръвосъсирването, впръскан по стените на вакутейнера;
- Стабилност- 4ч.на 25º и 24 ч.на 4º ;
- Препоръчително миксиране-5-6 пъти;
- Препоръчително време за съсирване на кръвта-30 мин.
- Препоръчително центрофугиране-10 мин./1300-2000 g


III. Вакутейнери за плазма-Plasma tubes

- Идентифицират се със зелена капачка;
- Материал-РЕТ или стъкло;
- Обем-2,4,5,6 и 10 мл.;
- Размери- 13х75, 13х100;
- Използват се за определяне на показателите в Клиничната химия;
- Адитив-LH (литиев хепарин) или NH(натриев хепарин);
- Препоръчително миксиране-8-10 пъти;
- Възможност за незабавно центрофугиране;
- Препоръчително центрофугиране-10 мин./1300 g


IV.Вакутейнери за плазма с гел-Plasma separation tubes ( BD PST II )

- Идентифицират се със светло зелена капачка;
- Материал-РЕТ или стъкло;
- Обем-3;4,5 и 8 мл.
- Размери- 13х75, 13х100;
- Използват се за определяне на показателите в Клиничната химия;
- Адитив-LH (литиев хепарин) и сепариращ гел , който формира бариера между формените елементи и плазмата;
- Стабилност- 24 ч.на 25º;
- Препоръчително миксиране-8-10 пъти;
- Възможност за незабавно центрофугиране;
- Препоръчително центрофугиране-10 мин./1300-2000 g


V. Вакутейнери за коагулация-Coagulation Tubes

- Идентифицират се със светло синя капачка;
- Материал- PET или стъкло;

- Обем-1,8; 2,7 и 4,5 мл.;
- Размери-13 х 75;
- Използват се за определяне показателите на кръвосъсирването;
- Адитив-3,2% натриев цитрат;
- Съотношение цитрат:кръв=1:9;
- За пациенти на антикоагулантна терапия- CTAD вакутейнери, 2,7 мл ,стъклени, съдържащи инхибитори на тромбоцитната активност-буфериран цитрат,теофилин,аденозин и дипиридамол;
- Стабилност- 2 ч.на стайна температура;
- Препоръчително миксиране-3-4 пъти;
- Препоръчително центрофугиране-10-15 мин./2000-2500 g;


VI. Вакутейнери за хематология- EDTA Tubes

- Идентифицират се с лилава капачка;
- Материал-PET или стъкло;
- Обем- 2,3,6 и 7 мл.;
- Размери-13 х 75, 13 х 100;
- Използват се за определяне на пълна кръвна картина;
- Адитив-К2 ЕДТА (впръскана по стените на вакутейнера) или К3 ЕДТА (течна форма);
- Препоръчително миксиране-8-10 пъти;


VII. Вакутейнери за кръвна захар-Fluoride/Oxalate Tubes

- Идентифицира се със сива капачка;
- Материал-PET или стъкло;
- Обем-2;4 и 6 мл.;
- Размери- 13х75 ;13х 100;
- Използват се за определяне концентрацията на глюкоза, лактат и алкохол в кръвта;
- Адитив-Натриев флуорид, Калиев оксалат;
- Стабилност на пробата - 24 часа на стайна температура;
- Препоръчително миксиране-8-10 пъти;
- Препоръчително центрофугиране-10 мин./1300 g;


VIII. Вакутейнери за СУЕ-ESR Tubes

- Идентифицират се черна капачка;
- Материал-стъкло;
- Обем- 5.2 ;1.8 мл;
- Размери-10,25 х 120; 8 х 100 ;
- Използват се за определяне на скорост на утаяване на еритроцитите по 2 начина-мануално и автоматично;
- Мануално определяне на СУЕ- BD Seditainer tubes (5.2 мл. ) и BD Seditainer статив-отчитането става за 1 час;
- Автоматично определяне на СУЕ- BD Seditainer tubes (1.8 мл.) и BD Sedi-15 System- отчитането става за 27 мин.;
- Адитив- 3.2% натриев цитрат;
- Съотношение цитрат:кръв = 1:4;
- Препоръчително миксиране -8-10 пъти;


Начало | За нас | Партньори | Микробиология | Имунология | Клинична лаборатория | Годишни финансови отчети | Лазерни системи | Сервиз | Контакт |

© 2006 diamed-bg.com All rights reserved 1